Lesrevistes.cat
LLENGUA NACIONAL 92
Setembre 2015
ATENCIÓ A LLULL
Entre el novembre de 1315 i el novembre de 1316 moria, en un lloc incert, Ramon Llull, el creador del català literari i alhora la personalitat més universal de la cultura catalana. Ens acostem, doncs, al setè centenari de la mort d’aquest autor genial i convé que hi prestem atenció. Si totes les cultures coneixen i veneren els seus fundadors i figures insignes, també ho hem de fer nosaltres amb Llull.
Aquest mallorquí (nat probablement a la capital de les Balears en 1232/1233), oriünd de Barcelona, va ser un intel·lectual complet: filòsof, teòleg, místic, científic (en el concepte medieval), poeta, assagista, però també conseller reial, estrateg, diplomàtic, viatger, missioner.
És l’autor primigeni de les lletres catalanes, com hem dit, però va escriure així mateix en llatí i àrab (la seva producció en català representa un 20% del total). Destaquen entre les seves obres (més de doscents títols) l’Ars magna, l’Arbre de sciència, Blanquerna (espècie de novel·la dins la qual s’inscriu l’exquisit Llibre d’Amic e Amat), el Fèlix o Llibre de meravelles (que conté el Llibre de les bèsties), el Llibre de contemplació en Déu, el Llibre de l’orde de cavalleria, Doctrina pueril, etc. Aquestes obres haurien de ser conegudes entre nosaltres com ho són a Itàlia les obres de Dant, a Anglaterra les de Shakespeare, a Castella les de Cervantes, a Alemanya les de Goethe, etc.
Val la pena de destacar que li tocà de viure en un moment de coexistència i alhora de confrontació entre cultures, situació en què ell propugnà, a part d’altres mesures, el diàleg d’altura intel·lectual. No cal dir que la seva actitud — condicionada per l’esperit de l’Edat Mitjana i de la Cristiandat, és clar— ens pot servir d’exemple, mutatis mutandis, a nosaltres que ens trobem en una situació anàloga. Resta també pendent el reconeixement eclesiàstic de l’exemplaritat religiosa de Ramon Llull. En aquest sentit, darrerament hi ha hagut aportacions (sobretot per part del Dr. Josep Perarnau, expert lul·lista) que podrien facilitar la seva canonització. Seria un bon colofó de la commemoració setcentenària del Doctor Il·luminat.
Llengua Nacional, doncs, s’adhereix, ja a l’avançada, als actes que se celebraran pròximament per a recordar i reivindicar la figura de Ramon Llull, el primer gran nom de la literatura catalana.
Compartir
 
 
Botó per tornar al principi de la pàgina
Icona Edita EDITA
appec> © copyright APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català) Rambla Catalunya, 10-4t 08007 BARCELONA > NIF: G-583 666 75 Tel.: 93 412 76 28 Fax: 93 412 14 36
e-mail:web@appec.cat Nº de Registre d'Associacions: 6246 > Avís Legal powered by bit-x0 L'APPEC no comparteix necessàriament les opinions de les persones col·laboradores